Industrial Owens

Learn more

Industrial Dryers

Learn more

Peči za termično obdelavo

“Industrijske peči skonstruirane po vaših željah, z učinkovitimi tehnološkimi rešitvami in visokoenergetskimi standardi  ali preprosto na ključ.”

Industrijske peči služijo visoko-temperaturnim obdelavam surovin, ki so bodisi v tekočem ali trdnem agregatnem stanju. Uporabljajo se v različnih industrijah kot so: jeklarska, steklarska, keramična, kemična, opekarska, gumarska, v industriji barvnih kovin, pri sintranju ipd.

Uporabljajo se za termično preoblikovanje, izboljšanje strukture izdelkov ali spreminjanje lastnosti izdelkov – popuščanje, normalizacija, kaljenje, sintranje, poboljšanje, nitriranje, karbonitriranje, pečenje, tempranje ipd. ter tudi za segrevanje pred valjanjem, kovanjem, vlečenjem ipd.

Industrijske peči se klasificirajo po različnih kriterijih, najpogosteje glede na:

  • tehnološki namen (taljenje, ogrevanje, toplotna obdelava, sintranje, sušenje),
  • toplotni vir (plin, mazut, premog, elektrika, brez zunanjega izvora),
  • glede na obliko delovne komore (jamske, linijske, krožne, tunelske, komorne),
  • glede na porabo toplote iz odpadnih plinov (rekuperativne, regenerativne, brez toplotnega izmenjevalnika).

Vendar pa poznamo tudi druge klasifikacije industrijskih peči – primer: glede na prenos toplote, glede na način zalaganja peči, glede na ponovno uporabo toplote ipd.

“Potrebujete optimalno rešitev za obstoječo industrijsko peč?
Ali pa potrebujete novo in imate zanjo posebne zahteve?”

Specializirani smo za reševanje najzahtevnejših tehnoloških izzivov.
Povprašajte nas.

Peči za segrevanje pod 600°C
KOMORNA PEČ POD 600°C
KONTINUIRNA PEČ POD 600°C
Peči za segrevanje nad 1000°C
KOMORNA PEČ NAD 1000°C
KONTINUIRNA PEČ NAD 1000°C